Kawa na ławę z Markiem Plurą

W Sejmie kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, poświęcone sprawom śląskim. Poseł Marek Plura napisał przed tym spotkaniem: "Żyjemy w kraju, w którym tworzy się warunki prawne dla ochrony i szacunku wobec osób, które wbrew swej cielesnej naturze, wbrew genitaliom, z którymi przyszli na świat, posiadają tożsamość płciową inną niż to wynika z ich cech biologicznych. Jednocześnie w tym samym państwie, neguje się to co dla nas Ślązaków dziś jest rzeczywistym stanem naszej świadomości – neguje się naszą śląską tożsamość. Uniemożliwia nam się nawet korzystanie ze swobody zrzeszania się, a cóż dopiero mówić tu o prawie do wsparcia, ochrony, szacunku wobec społeczności etnicznych Ślązaków".  O tym piśmie z jego autorem, posłem Markiem Plurą rozmawia Jerzy Zawartka.


 


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia