Debata o języku śląskim

Kolejna odsłona debaty o języku śląskim odbędzie się w Warszawie podcas posiedzenia sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Tematem ma być tożsamość śląska w kontekście realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych. Poseł Marek Plura, jeden z głównych autorów projektu zmian w ustawie o mniejszościach narodowych, nadający śląskiej mowie status języka regionalnego mówi, że niestety nadal w sprawie niewiele się dzieje.


W liście otwartym poseł Plura pisze, że minęły właśnie 2 lata od kiedy projekt trafił do Sejmu. Poseł dodaje, że żyjemy w państwie w którym "poprzez różne jego struktury i instytucje neguje się to co dla nas Ślązaków jest zgodne z naturalnym stanem rzeczy, co również dziś jest rzeczywistym stanem naszej świadomości – neguje się naszą śląską tożsamość".

Autorzy: Łukasz Kałuża, Jerzy Zawartka


Podobne artykuły