Kawa na ławę z Ewą Niewiarą

fot. Ryszard Stotko

Czy program "Rodzina 500+" zredukował ubóstwo i przyczynił się do wzrostu urodzeń?

To jedno z pytań, jakie warto postawić z okazji drugich urodzin tego przedsięwzięcia. Pamiętamy, jakie były swego czasu komentarze wyrażane przed i tuż po wdrożeniu tego programu, więc dziś po dwóch latach warto niektóre wątpliwości rozwiać. Na przykład, czy program przyczynił się do dezaktywizacji zawodowej kobiet, jak częste są przypadki nienależnie pobieranych świadczeń, czy istotnie w wielu przypadkach należałoby wypłacać to świadczenie w formie rzeczowej i czy koordynacja świadczeń w przypadku rodzin żyjących w dwu państwach mogłaby przebiegać szybciej. Z dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ewą Niewiarą rozmawia Józef Wycisk.


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.