Kawa na ławę z Markiem Szczerbowskim

Najwyższa Izba Kontroli w Katowicach ujawniła nieprawidłowości dotyczące przebudowy Stadionu Śląskiego. Raport obejmował ostatnie pięć lat prowadzenia inwestycji. W dokumencie zostały zawarte wnioski dotyczące nieuzasadnionej rezygnacji z pierwotnego projektu zadaszenia Stadionu. Decyzja ta naraziła województwo na znaczne straty finansowe. Kolejny zarzut NIK-u dotyczył sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy budowlanej, w lipcu 2011 roku. Doszło wówczas do awarii tak zwanych krokodyli. Z Markiem Szczerbowskim, dyrektorem Stadionu Śląskiego, rozmawia w porannym programie Jerzy Zawartka. 


Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Gość Radia Katowice – rozmowa dnia