Aktywizacja gospodarcza gmin

fot. Ryszard Stotko

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna działa od 22 lat. Dzięki jej działalności powstały dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Dziś jednak, po wejściu w życie przepisów mówiących o tym, że cała Polska jest jedną strefą ekonomiczną, przed strefą postawiono nowe zadania. Między innymi jest to kwestia aktywizacji gospodarczej małych gmin. Z wiceprezes KSSE prof. Barbarą Piontek rozmawia Józef Wycisk.