Opinie o rozporządzeniu w sprawie jakości paliw. Marszałek, władze Rybnika i związkowcy piszą listy.

Marszałek województwa śląskiego negatywnie o rozporządzeniu w sprawie jakości paliw. Wojciech Saługa napisał list do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Związek Zawodowy Górników w Polsce w liście do premiera apeluje by nie przedłużać konsultacji i nie zmieniać przepisów.

Województwo śląskie jest najbardziej zanieczyszczonym regionem w Polsce pod względem jakości powietrza. W opinii marszałka Saługi przygotowany projekt „nie spełnia oczekiwań Województwa, gdyż określa parametry poszczególnych sortymentów węgla, które nie przyczynią się do obniżenia niskiej emisji, a wręcz przeciwnie – jego zdaniem usankcjonują złą jakość paliw stałych dla sektora bytowo-komunalnego”.

Zdaniem marszałka warunkiem skutecznej walki ze smogiem jest wymiana niesprawnych urządzeń oraz całkowite wycofanie paliw niskiej jakości, czego nie gwarantują zaproponowane przez Ministerstwo Energii przepisy.

W sprawie rozporządzenie o jakości paliw wypowiedział się też Związek Zawodowy Górników w Polsce, który w liście do premiera apeluje by nie przedłużać konsultacji i nie zmieniać dokumentu. O to miał się zwrócić pełnomocnik premiera do spraw programu Czyste Powietrze. Nie wyrażamy zgody na całkowitą rezygnację z węgla piszą związkowcy.

Także Rybnik oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zaapelowały do premiera i ministra w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Zdaniem prezydenta Rybnika, Piotra Kuczery, konsultowany projekt rozporządzenia nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Polsce.

– Dla sektora komunalno-bytowego nadal będą dopuszczone do sprzedaży odpady węglowe oraz węgle o wysokiej zawartości popiołu, siarki i wilgoci – podkreślił prezydent prosząc o interwencję w tej sprawie i nakłonienie Ministra Energii do gruntownej poprawy projektu.

Wśród zgłoszonych do Ministra Energii uwag znalazło się między innymi zastrzeżenie dotyczące tego, że projekt dopuszcza do obrotu muły i flotokoncentraty węglowe oraz węgle brunatne co jest sprzeczne z „uchwałą antysmogową” sejmiku województwa śląskiego.

Uwagi zostały przekazane do wiadomości Piotrowi Woźnemu, Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste powietrze”.


Autor: Agnieszka Tatarczyk, Paulina Kurek /mm/ds