Górnicza Solidarmość o rozporządzeniu o jakości paliw

Górnicza Solidarność przeciwko zmianom dotyczącym jakości paliw stałych zaproponowanym przez pełnomocnika rządu ds. programu „Czyste Powietrze” Piotra Woźnego.

Zdaniem związkowców wprowadzenie takich wymagań jakościowych byłoby działaniem zagrażającym gospodarczym interesom Polski i polskiego górnictwa.

W tej sprawie związkowcy skierowali list do premiera Mateusza Morawieckiego.

W ocenie liderów górniczej Solidarności, parametry jakościowe dla węgla kamiennego zawarte w propozycjach sformułowanych przez pełnomocnika „uderzają w polskich producentów, otwierając tym samym szeroko rynek na węgiel z importu, czyli w praktyce pochodzący głównie z Rosji”. Związkowcy zwracają uwagę, że wskazany w projekcie ministra Woźnego węgiel premium, jako proponowany do stosowania w kotłach w Polsce, praktycznie nie jest nigdzie w naszym kraju produkowany.

Reprezentanci związku zwracają uwagę, że parametry jakościowe paliw stałych zawarte w projekcie rozporządzenia Ministra Energii zostały już wcześniej uzgodnione zarówno z producentami węgla, jak i stroną społeczną. Dlatego ich zdaniem powinny w takim właśnie kształcie zostać przyjęte, a zmiany proponowane przez ministra Piotra Woźnego winny zostać wycofane.

/mm/