Polska Spółka Gazownictwa prowadzi akcję nawaniania

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi dziś akcję zwiększenia ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. Obejmuje ona tereny obsługiwane przez Gazownię Częstochowa.

Poza Częstochową to także powiaty częstochowski i kłobucki (gminy: Blachownia, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza i Kłobuck). Zapach gazu stanie się intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu, należy natychmiast powiadomić Pogotowie Gazowe – tel. 992. Zapach może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i o niesprawności urządzeń gazowych (np. o zanieczyszczeniu palników, czy ich niewłaściwej regulacji). Kontrolę i naprawę sieci przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji i urządzeń należy do obowiązków właścicieli lub administratorów obiektów.

Autor: Paulina Kurek /pg/