Pionerska instalacja w elektrowni

Dwutlenek węgla będzie przekształcany w gaz ziemny do napędzania samochodów.

Tauron uruchamia pionierską instalację  w elektrowni w Łaziskach. Dzięki nowatorskiej technologii uda się zmagazynować więcej energii przy jednoczesnym wykorzystaniu dwutlenku węgla do celów gospodarczych. Wyprodukowany  w godzinach nadwyżki energii elektrycznej syntetyczny gaz ziemny może być zatłaczany do sieci gazu ziemnego lub po sprężeniu  wykorzystany w transporcie samochodowym. 

Metan spalany w tłokowych silnikach spalinowych jest najmniej szkodliwy dla atmosfery pośród wszystkich rodzajów paliw wykorzystywanych do tego celu.   Stąd w wielu miastach autobusy z silnikami diesla wymieniane są na pojazdy dostosowane do zasilania sprężonym metanem. 

Agnieszka Loch /mm/