Prezes SRK odwołany

Tomasz Cudny nie jest już prezesem zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń - informuje SRK w komunikacie, jednak bez podania przyczyn. Cudny został odwołany decyzją Rady Nadzorczej w sobotę, po piętnastu miesiącach piastowania stanowiska.

Jednocześnie Rada zdecydowała o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu SRK S.A. i wiceprezesa do spraw Zagospodarowania Majątku.

Autor: Paulina Kurek /mm/