Ślady - pielgrzmowanie na Jasną Górę.

Mimo upływającego czasu pielgrzymki nie wyszły z „mody”. Ciągle rzesze ludzi decydują się wyjść ze swoich domów, miast, parafii aby nieść w drodze swoje intencje do świętych miejsc. Także młodzi chętnie pielgrzymują... na przykład na Jasną Górę. 

Pielgrzymka młodych w tym roku zgromadziła 260 uczestników. Czym była i jak przeżywali ją ludzie młodzi? O tym w studio opowiadają organizatorzy pielgrzymki.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl