Janusz Michałek: KSSE i klaster

W Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej działa pewna instytucja, o której mówimy rzadko, jednak kiedy wspominamy o tym, że warto budować gospodarkę innowacyjną, to właśnie ta instytucja jest jednym z narzędzi służących do poszukiwania nowych rozwiązań. Tą instytucją jest klaster.


Słowo swego czasu bardzo popularne, dziś używane trochę rzadziej, może dlatego, że moda na klastry przeminęła, a nie które z nich zamarły. NIe dotyczy to jednak klastra działającego pod auspicjami KSSE. Naszym gościem jest dziś prezes Strefy dr. Janusz Michałek.