JSW i nowe wyzwanie. Górnictwo przyszłości.

fot. mat. prasowe

Kolejny krok Jastrzębskiej Spółki Węglowej ku górnictwu przyszłości – podaje producent węgla. Spółka podpisała list intencyjny dotyczący przeprowadzenia kompleksowych badań i analiz możliwości zastosowania nowoczesnych, autonomicznych systemów ścianowych w swoich kopalniach. 

Ma to ograniczyć obecność pracowników w niebezpiecznych miejscach narażonych na ekstremalne warunki, między innymi wysokie temperatury. Z kolei skomputeryzowane systemy ścianowe pozwolą na wydobycie dzięki zdalnemu sterowaniu pracą urządzeń oraz wizualizacji w 3D.

Porozumienie sygnowano podczas kongresu Nowy Przemysł EXPO w Katowicach. 

Jak powiedział prezes JSW, Daniel Ozon, „zastosowanie nowoczesnych technologii, poza zwiększeniem bezpieczeństwa załogi, zwiększa także efektowność wydobycia węgla. Światowe rozwiązania technologiczne w oczywisty sposób przybliżają JSW do kopalni przyszłości 4.0.”

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie z międzynarodowym producentem urządzeń przeznaczonych dla górnictwa odkrywkowego i podziemnego. 

/mm/