Powołanie, problemy społeczne i znaczenie Matki Bożej

Gościem najbliższego programu „Ślady” będzie ks. bp Grzegorz Olszowski. Z nowym biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej porozmawiamy o powołaniu, problemach społecznych na śląskiej ziemi oraz znaczeniu Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej u progu posługi biskupiej.
Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl