Różaniec. Czy jest to modlitwa dla prawdziwego mężczyzny?

Gośćmi ks. Michała Anderko będą trzej mężczyźni, mężowie i ojcowie, a sprawą ważną będzie RÓŻANIEC. Czy jest to modlitwa dla prawdziwego mężczyzny? Co daje świadome korzystanie z "paciorków" i jak wpływa to na życie rodzinne? Jakie jest "promieniowanie ojcostwa" mężczyzny, który odmawia różaniec? Z tymi pytaniami będą mierzyć się panowie z różnym stażem małżeńskim (6, 23, 49 lat).



Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl