Walka o jakość powietrza. Ciepło systemowe.

fot. Agnieszka Loch

Ciepło systemowe może w ogromnym stopniu przyczynić się do poprawy jakości powietrza. 

Walka z niską i wysoką emisją w tym sektorze, to kolejny temat podejmowany przez specjalistów podczas Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach. Przyszłość polskiego ciepłownictwa, to odnawialne źródła energii. 

— Mówią o tym nie tylko przepisy unijne, ale i krajowe, zawarte w projekcie polityki energetycznej państwa — mówi prezes zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Jacek Szymczak.


Nowe rozwiązania, które znajdą zastosowanie na polskim rynku to również ciepłownie geotermalne i kolektory słoneczne . 

Autor: Agnieszka Loch /rs/