Zielony telefon z Tauronem

W audycji m.in. powiemy: dlaczego część opolskich lasów wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie uzyskała statusu parku narodowego, porozmawiamy z nowym burmistrzem Ustronia Przemysławem Korczem o planach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska w tym uzdrowisk, a także Polska Izba Ekologii podczas klimatycznego szczytu. Zaprasza Maciej Bakes.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon