Od 2019 roku wchodzi w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Dziś wchodzi w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Ma być elementem trzeciego filaru emerytalnego obok innych programów dodatkowego oszczędzania na emeryturę. 

Ma to być system dobrowolny i w pełni prywatny. Jego głównym celem jest wzrost poziomu oszczędności emerytalnych Polaków, oraz pobudzanie inwestycji - zwraca uwagę minister finansów Teresa Czerwińska.

Do Planów Kapitałowychm, tworzonych przez pracodawców, zostaną automatycznie zapisani wszyscy pracownicy. Każdy będzie mógł jednak zrezygnować z udziału w programie. Po czterech latach pracownicy, którzy nie uczestniczą w programie, znów zostaną do nego zapisani. I znów będą mogli zrezygnować. Mimo, że przepisy wchodzą w życie już dzisiaj, to pracodawcy będą mieli czas na przygotowanie się. Dopiero bowiem 1 lipca tego roku do programu przystąpią pierwsi pracodawcy - podkreśla Jacek Zieliński z Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. Wyjaśnia, że najwcześniej do Pracowniczych Planów Kapitałowych mają przystąpić najwięksi pracodawcy, zatrudniający powyżej 250 osób. Za rok mają to być pracodawcy zatrudniający od 50 do 249 pracowników, później zaś - 1 lipca 2020 roku - do programu przystąpią zatrudniający od 20 do 40 osób. Od 1 stycznia 2021 roku systemem zostaną objęci pozostali pracodawcy.

Podstawowa składka dla pracodawcy ma wynieść 1,5 procent wynagrodzenia brutto z możliwością powiększenia jej do 4 procent. W przypadku pracownika składka wyniesie 2 procent z możliwością powiększenia do 4 procent. Składka powitalna od państwa ma wynieść 250 złotych i na koniec każdego roku na konto oszczędzającego w PPK ma wpływać od państwa 240 złotych.

Osoby najmniej zarabiające będą mogły odprowadzać do PPK 0,5 procent swojego wynagrodzenia, przy zachowaniu 1,5 procent wpłat pracodawcy i dopłat 240 złotych przez państwo.  

Po osiągnięciu 60 roku życia oszczędzający będzie mógł wypłacić swoje pieniądze z PPK. Jeśli od razu wypłaci 100 procent zgromadzonej kwoty, zostanie ona obłożona podatkiem od zysków kapitałowych. Można też będzie wypłacić jednorazowo 25 procent oszczędności, a pozostałą kwotę wycofywać w ratach.