Światowy Dzień Chorego.

Światowy Dzień Chorego ustanowiony został przez Papieża Jana Pawła II w 11. rocznicę zamachu na pl. św. Piotra. To dzień wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

"Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach, do promowania kultury bezinteresowności i daru, niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia” – napisał Papież Franciszek w orędziu z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego.

W tym dniu podejmujemy temat ludzkiego cierpienia, także cierpienia ukazanego w sztuce. Zastanawiamy się również czy cierpienie może być piękne? Te tematy podejmuje ksiądz doktor Marek Spyra, który rozmawia z wieloletnim duszpasterzem artystów i dyrektorem Archidiecezjalnego Muzeum w Katowicach, księdzem doktorem Henrykiem Pyką.


 


Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl