Zielony telefon z Tauronem

Zapraszamy na nocne ekologiczne rozmowy rodaków. Gościem audycji będzie prezydent Jaworzna Paweł Sllbert, z którym porozmawiamy na temat proekologicznych działań samorządu na rzecz ochrony i kształtowania środowiska. Zaprasza Maciej Bakes.Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon