Żywiecczyzna bez tomografii i rezonansu. Brak finansowania NFZ.

Na terenie powiatu żywieckiego nie będą świadczone usługi diagnostyki rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego. 

To wynik ostatniego konkursu Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby wykonać takie badania, pacjenci z Żywiecczyzny ze skierowaniem będą musieli wybrać się do Bielska-Białej lub jeszcze dalej, do Cieszyna. 

— W konkursie zupełnie pominięta została lokalizacja świadczenia tych usług na Żywiecczyźnie — przyznaje starosta żywiecki Andrzej Kalata. 


Starosta wystosował już dwa pisma do dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ, w których domaga się ogłoszenia dodatkowego konkursu na usługi rezonansu jak i tomografu dla Żywiecczyzny. Zdaniem Andrzeja Kalaty, pozbawienie mieszkańców powiatu możliwości wykonania tych badań, a także brak sfinansowania ponad ryczałtowych usług zdrowotnych za 2018 rok, to "dążenie Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach do likwidacji szpitala na Żywiecczyźnie". Narazie odpowiedzi z Katowic nie ma.

 Autor: Katarzyna Graboń /rs/


Wiadomości regionalne