Zielony telefon z Tauronem

W dzisiejszej audycji dowiemy się czy jest szansa na rozwiązanie polskiego problemu zbierania i przetwarzania opakowań szklanych, petów, a także puszek aluminiowych po napojach. Ponadto powiemy o rozpoczęciu kolejnej akcji pod hasłem "Przyrodnicze Katowice". Audycja ekologiczna Macieja Bakesa, z telefonicznym udziałem słuchaczy, otwarta na wszystkie sprawy i sygnały związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie audycji czynny jest tytułowy Zielony Telefon: +32 2005 469

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach


Zielony telefon