Górnicze hałdy po kontroli NIK

Tylko 2,2 procent odpadów pogórniczych jest zagospodarowane do dalszych celów, np. produkcji kruszyw budowlanych, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego hałd górniczych. 

Ponadto, jak zwraca uwagę NIK, nieskuteczny nadzór nad składowiskami może zachęcać nierzetelnych przedsiębiorców do lokowania w nich wszelkiego typu odpadów, w tym niebezpiecznych. Jak podkreśla Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, hałdy to tykająca bomba. 


W Polsce obecnie są 153 hałdy górnicze, większość z nich na Śląsku. 

Działalność tego typu składowisk powoduje wyłączenie terenu z użytkowania. Ponadto powodują zagrożenia środowiskowe: zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowania oraz powietrza. 

W latach 2015-2018 na terenie województwa śląskiego straż pożarna interweniowała ponad 100 razy w związku z pożarami na hałdach. 

Autor: Joanna Opas /rs/