Perły Europy wręczone. Gala Święta Europy.

Janusz Steinhoff, profesor Andrzej Klaksik oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego i spółka Tramwaje Ślaskie. to laureaci tegorocznej gali z okazji Święta Europy, organizowanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

"Perły Europy" przyznawane są w dwóch kategoriach. Pierwsza dotyczy przedsiębiorców, którzy umiejętnie wykorzystują możliwości, które dało przystąpienie do Unii Europejskiej. Druga – honorowa, przyznawana jest osobom szczególnie zaangażowanym w promowanie europejskich wartości. 

— Tegoroczny wybór nie był przypadkowy — mówi Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby gospodarczej.


"Perłę Europy" otrzymał profesor Andrzej Klasik. 

— Przyznana mi nagroda przywołuje wspomnienia i pozwala powrócić do momentu, gdy dopiero planowaliśmy wejście do Unii — mówił laureat.


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach "Święto Europy" organizuje już od 18 lat. 

Autor: Agnieszka Loch /rs/