Oaza nie tylko na pustyni

"Oaza" nie tylko na pustyni. We wspólnocie Kościoła każdy znajdzie coś dla siebie. Są stowarzyszenia, grupy wolontariuszy, wspólnoty dla małżeństw i jest też Ruch Światło-Życie, czyli popularna "Oaza".

W dzisiejszej audycji zaproszenie goście dzielą się swoim doświadczeniem tego Ruchu. Rozmawiamy także o tym, czy taka forma pogłębiania chrześcijańskiej wiary ma ciągle swoją rację bytu.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl