Najbezpieczniejsze gospodarstwo w województwie śląskim.

fot. I. Czerczer

Renata Wiesner z Bieńkowic koło Raciborza ma najbezpieczniejsze gospodarstwo w województwie śląskim. Zwyciężyła w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. 

Prowadzi kurzą fermę, hoduje 70 tysięcy kur. Renata Wiesner podkreśla, że to bardzo prestiżowa nagroda, bo bezpieczeństwo pracy w rolnictwie jest bardzo ważne.


Piotr Dobosz dyrektor oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie zaznacza, że właśnie w województwie śląskim najrzadziej w Polsce dochodzi do wypadków przy pracy w rolnictwie. 


Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizuje KRUS. W województwie śląskim wzięło w nim udział blisko 20 właścicieli gospodarstw rolnych. Zwycięzca etapu wojewódzkiego bierze udział w finale ogólnopolskim. Konkurs współorganizują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Państwowa Inspekcja Pracy. Patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Autor: I. Czerczer