Lepsza segregacja pacjentów. Podpisano umowy partnerskie.

fot. Ryszard Stotko

Segregacja pacjentów trafiających na szpitalne oddziały ratunkowe będzie usystematyzowana. 

Mają to zapewnić podpisane między innymi w Katowicach umowy partnerskie pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym a placówkami, w których funkcjonują SOR-y. Dzięki temu pacjenci będą dokładnie znać przewidywany czas oczekiwania na lekarza. Dyrektor regionalny Regionu Południowego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Marek Maślanka, powiedział, że współpraca ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi jest kluczowa. 


Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski powiedział, że obowiązek jednolitego systemu prowadzenia i monitoringu pacjentów będą miały wszystkie Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Polsce. 


Od 1 października 2019 roku system ma działać w pierwszych 76 podmiotach leczniczych. Do końca sierpnia 2020 roku obejmie 156 pozostałych placówek, w których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe. 

Autor: Paulina Kurek /rs/