Minął termin rejestracji list kandydatów w okręgowych komisjach wyborczych

O północy 4 września  minął termin rejestracji list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w okręgowych komisjach wyborczych. 

Lista kandydatów na posłów powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tysięcy wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. 

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tysięcy wyborców. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, do 8 września mają być utworzone obwody głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów. Mają być też ustalone ich granice, siedziby i numery.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października.

/iar/mm/