Dentyści w szkołach. Problem z ustawą stomatologiczną.

W Częstochowie tylko 8 z 40 podmiotów, mających kontrakt z NFZ na usługi stomatologiczne, zadeklarowało współpracę ze szkołami. 

Kilka dni temu weszła w życie ustawa nakładająca na samorządy obowiązek zawierania porozumień z placówkami medycznymi, które zajmą się opieką dentystyczną uczniów. Miasto podkreśla, że znalezienie uprawnionych placówek medycznych nie jest łatwe. Wynika to między innymi z braku wystarczającej kadry, braku wolnych terminów i niepewności, co do zakresu obciążeń. Ustawa nie wprowadziła bowiem wytycznych dotyczących organizacji pracy lekarzy stomatologów z uczniami. 

W samej tylko Częstochowie opieką stomatologiczną powinno być objętych ponad 26 tysięcy uczniów w ponad 70 szkołach. 

Autor: Łukasz Łaskawiec /rs/


Zdrowie i styl życia