Głosowania na budżety obywatelskie dobiegają końca

Do końca miesiąca każdy mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który ukończył lub ukończy w tym roku 18 lat może oddać swój głos na jeden projekt zgłoszony w ramach budżetu partycypacyjnego.

Opisy poszczególnych projektów można znaleźć na stronie internetowej poświęconej tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia. W celu oddania głosu należy wypełnić interaktywną kartę do głosowania, podając dane osobowe.

Na budżet obywatelski powiat przeznaczył 400 tysięcy złotych. Pieniądze mogą być spożytkowane na inwestycje, które mieszczą się w kompetencjach samorządu powiatowego. Można do nich zaliczyć prace przy drogach, chodnikach, budynkach i innych nieruchomościach należących do powiatu, a także promocję zdrowia, sportu, kultury.

Do dziś z kolei można głosować na projekty w ramach budżetu obywatelskiego w Raciborzu. Spośród 23 zgłoszonych projektów ogólnomiejskich pozytywnie etap weryfikacji przeszło 17 na łączną kwotę ponad 2 mln 130 tysięcy złotych.


Autorzy: Agnieszka Tatarczyk, Piotr Pagieła /pg/