Pielgrzymka Amazonek

fot. Izabela Czerczer/Radio Katowice

Około 10 tysięcy Amazonek spotkało się dziś na Jasnej Górze.

W Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi obok Amazonek z całej Polski pielgrzymowały także Amazonki z Niemiec, Słowacji i Czech.
Amazonki podczas pielgrzymki rozdawały "różowe kartki życia". Jak podkreśla Krystyna Stecz - Amazonka z Częstochowy ta kartka przypomina o profilaktyce, o badaniach, które są tak ważne w walce z rakiem.


 

To już 22 Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi. Przebiega pod hasłem "Chcemy dotknąć Jezusa".
Amazonki podkreślają, że pielgrzymka to spotkanie, wspólna  modlitwa i podziękowanie za wygraną walkę z rakiem.


 

 Amazonki swoim przykładem i doświadczeniami pokazują jak ważna jest profilaktyka.
 


 

Federacja Stowarzyszeń "Amazonki" skupia w całej Polsce  ponad 200 klubów i zrzesza około 20 tysięcy kobiet. Amazonki działają na rzecz kobiet po chorobie nowotworowej piersi, organizują marsze Różowej Wstążki i zachęcają wszystkie kobiety do badań profilaktycznych.

Autor: Izabela Czerczer/ds