Modernizacja oświetlenia. Pierwszy etap na ukończeniu.

Dobiega końca pierwszy etap modernizacji oświetlenia publicznego na terenie Cieszyna.

Wymiana opraw sodowych na LED, w wielu miejscach przebudowa systemu oświetlenia ulicznego, ma się przełożyć na poprawę bezpieczeństwa, ale także da wymierne korzyści ekologiczne i ekonomiczne, zaznacza zastępca burmistrza, Przemysław Major. 


Według prognoz, oszczędności związane z wymianą oświetlenia wyniosą blisko 400 tys. zł w skali roku, a także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 613 ton rocznie. Dlatego władze Cieszyna przygotowują dokumentację drugiego etapu modernizacji miejskiego oświetlenia. 

Autor: Andrzej Ochodek /rs/