Program Czyste Powietrze. Dołączyła kolejna gmina.

fot. Piotr Pagieła/Radio Katowice

Mysłowice są 22. gminą w regionie, która będzie współpracować z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w realizacji programu Czyste Powietrze. 

Porozumienie w tej sprawie podpisali: prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Tomasz Bednarek oraz prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz. Jak powiedział prezes Bednarek, dzięki temu mieszkańcy będą mieli ułatwiony dostęp do funduszy na termomodernizację. 


— Dzięki wymianie kotłów na nowoczesne i termomodernizacji budynków powinna się także poprawić jakość powietrza w mieście — mówi prezydent Wójtowicz. 


Porozumienie zakłada, że w urzędzie miasta powstanie punkt informacyjny programu Czyste Powietrze. 

Autor: Piotr Pagieła /rs/