Zarząd województwa chce odwołania dyrektora Borowicza

Zarząd Województwa Śląskiego chce odwołania dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, Artura Borowicza.

Zarząd podjął dzisiaj uchwałę dotyczącą przygotowania wniosku do Rady Miasta Dąbrowy Górniczej o zgodę na odwołanie Borowicza ze stanowiska. Dyrektor WPR jest bowiem także radnym w Dąbrowie Górniczej i jest chroniony przepisami prawa.

Wniosek o zgodę na jego odwołanie to pokłosie kontroli w pogotowiu, która wykazała liczne nieprawidłowości.

Odwołania dyrektora WPR chciały także działające tam związki zawodowe. Zarzuciły one Arturowi Borowiczowi niegospodarność oraz naruszanie praw pracowników. 

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, w rozmowie z Radiem Katowice, podkreślił, że nie otrzymał jeszcze informacji o takiej decyzji zarządu województwa i nie znane są mu przyczyny jej podjęcia.

Podkreślił, że w wystąpieniu pokontrolnym nie przedstawiono mu żadnych zarzutów, w szczególności narażenia WPR na straty finansowe. Jak dodał, zalecono mu jedynie zwiększenie nadzoru aby „zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie kontroli zarządczej w celu niedopuszczenia do powstania nieprawidłowości i uchybień”.


Autor: Dorota Stabik /pg/