Pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich. 30 mln do podziału.

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Koła Gospodyń Wiejskich wnioskują w woj. śląskim o blisko 30 mln zł. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła tegoroczny nabór wniosków o przyznanie wsparcia dla tych organizacji. W woj. śląskim wpłynęło 8 606 wniosków na łączną kwotę 29 755 000 zł. Nabór rozpoczął się 7 maja 2019 r. i trwał do 31 października 2019 r. 

Pula środków przewidzianych w bieżącym roku na pomoc kołom gospodyń wiejskich wynosiła maksymalnie 40 mln zł. Wysokość dotacji dla koła uzależniona jest od liczby jego członków: 3 tys. zł dla koła liczącego nie więcej niż 30 osób, 4 tys. zł jeśli koło liczy do 75 członków i 5 tys. zł  w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Najwięcej wniosków o wsparcie trafiło do Agencji z województw: wielkopolskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Aby sięgnąć po pomoc, która jest finansowana z budżetu państwa, koło musiało najpierw zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie figuruje w nim 8735 organizacji, w tym roku wpisało się do niego 3696 kół. 

Autor: Zdzisław Makles /rs/