Parada górnicza reaktywowana po 80 latach

Po osiemdziesięciu latach w Tarnowskich Górach reaktywowano paradę górniczą. Górnicza brać prowadzona przez gwarków niosących obraz świętej Barbary przemaszerowała dziś przez miasto, uczestniczyła też w uroczystej mszy w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła.

— Chociaż kopalnia została zamknięta ponad 100 lat temu i nie mamy już kontaktu werbalnego z naszymi pradziadkami to nadal kontynuujemy tradycje, nadal czujemy się górnikami — mówił do uczestników parady prezes Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Zbigniew Pawlak.

Jak podają archiwa, kult św. Barbary narodził się w Tarnowskich Górach. Patronka dobrej śmierci miała w mieście gwarków sporą rzeszę wyznawców. W 1721 r. założono tu Bractwo Świętej Barbary, a dziewięć lat później wybudowano przykościelną kaplicę ku czci Świętej.


Autor: Piotr Pagieła /pg/