Dymisja wiceprezesa Kompanii Węglowej

Marek Uszko, wiceprezes Kompanii Węglowej, podał się do dymisji. Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej przyjęła jego dymisję.

Marek Uszko zastępował na stanowisku prezesa Joannę Strzelec-Łobodzińską. Kilka tygodni temu został wiceprezesem Zarządu do spraw produkcji. Uszko był współautorem m.in. programu restrukturyzacyjnego spółki.

Autor: Łukasz Kałuża


Podobne artykuły