1 kilometr wokół stołu. Akcja charytatywna.

1 kilometr wokół stołu - to tytuł akcji zainicjowanej przez częstochowianina mającej na celu wsparcie medyków oraz zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w domu.

Aby wziąć w niej udział wystarczy wesprzeć finansowo internetową zbiórkę, z której pieniądze będą przekazane na zakup środków ochrony dla pracowników służby zdrowia, a następnie nagrać film, na którym pokonuje się dystans jednego kilometra wokół stołu. Każdy z uczestników wyznacza do wyzwania kolejne osoby - tłumaczy Marek Krakowian - miłośnik biegania z Częstochowy i pomysłodawca akcji. 


Szczegóły akcji znaleźć można na stronie www.pomagam.pl/1kmwokolstolu oraz stronie akcji na portalu Facebook. 


Autor: Krzysztof Słabikowski /as/