O polskich żółwiach. Ekoranek.

Dzisiaj poznamy jedne z najstarszych żyjących zwierząt na świecie. Będą to żółwie- żółwie błotne, które na  wolności żyją w Polsce.  Są pod ochroną i są też chronione- przez leśników z Siewierza. Specjalnie dla tych gadów stworzono stanowisko, które służy do badań naukowych i do obserwacji. Nam w obserwacji pomoże leśniczy Piotr Lepiarczyk. W drugiej części audycji zaprosimy Was się do lasu na terenową lekcje przyrody. 


 


EKO-RANEK to cykliczna audycja Polskiego Radia Katowice, emitowana na antenie raz w tygodniu, w niedzielę.

Celem audycji jest przede wszystkim edukowanie i inspirowanie dzieci oraz młodzieży do prawidłowych zachowań ekologicznych. Poza tym audycja ma promować i kształtować w młodych ludziach postawy proekologiczne oraz szacunek do natury. 

Będziemy m.in. rozbudzać potrzebę kontaktu z przyrodą, uświadamiać, poznawać zasady ochrony środowiska, pogłębiać wiedzę na temat roślin i zwierząt, rozwijać umiejętność dostrzegania piękna przyrody, kształtować zdolności właściwego reagowania na niszczenie środowiska. Audycja będzie miała charakter interaktywny.

Studio EKO-RANKA będzie mobilne. Będziemy więc w jaskiniach, lasach, nad wodą, a nawet i w powietrzu czyli w miejscach bogatych przyrodniczo. Z mikrofonem odwiedzać będziemy także przedszkola i szkoły, które zachęcamy do współpracy z nami.  

E-mail: ekoranek@radio.katowice.pl.

 


wfosigw_400


Audycja jest dofinansowana z środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Katowicach