Powstają komitety poparcia dla Andrzeja Dudy

fot. Jarosław Krajewski/Radio Katowice

W miastach województwa śląskiego powstają honorowe i społeczne komitety poparcia urzędującego prezydenta RP.

W Bielsku-Białej ministrowie i posłowie Prawa i Sprawiedliwości udostępnili mieszkańcom honorową listę poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas jej prezentacji było już na niej ponad 60 nazwisk z całego regionu, obecni na spotkaniu mieszkańcy również mieli okazję dopisać swoje. 

— Lista jest nie tylko wyrazem poparcia dla prezydenta, ale także formą pamiątki — mówił podczas prezentacji wiceminister w resorcie Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda. 

Tymczasem Stanisław Szwed wyjaśniał zebranym, jak ważna dla realizacji licznych programów społecznych jest dobra współpraca rządu z głową państwa. 

— Tego inni kandydaci na prezydenta nam nie gwarantują - mówił minister.


Mieszkańcy, którzy przybyli na miejsce spotkania, pytani dlaczego chcą poprzeć Andrzeja Dudę, wskazywali przede wszystkim jego pracowitość i prawdomówność.


Na zakończenie spotkania politycy i mieszkańcy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie pod gmachem bielskiego ratusza. 

Również w Katowicach utworzony został honorowy komitet poparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy. Profesor Jan Wojtyła z Uniwersytetu Ekonomicznego podkreśla, że utworzenie komitetu było oddolną inicjatywą. 


Wśród członków komitetu honorowego znalazły się również nazwiska samorządowców. Wśród nich prezydent Świętochłowic, Daniel Beger oraz burmistrz miasta Bieruń, Krystian Grzesica. Zaproszenie przyjął również marszałek województwa śląskiego, Jakub Chełstowski. 

Z kolei w Częstochowie zaprezentowano społeczny komitet poparcia prezydenta Andrzeja Dudy w wyborach 28 czerwca. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński podkreślił, że w okręgu częstochowskim tworzy go już ponad 250 osób reprezentujących różne środowiska, w tym politycy, ludzie nauki, samorządowcy, związkowcy, rolnicy czy działacze społeczni. Wszystkich, którzy utworzyli ten społeczny komitet łączy wspólna idea, udzielenie wsparcia dla prezydenta Andrzeja Dudy i jego programu. 

Autorzy: Samuel Baron, Izabela Czerczer, Jarosław Krajewski /rs/