Bielski szpital pediatryczny ze sporą dotacją

fot. Jarosław Krajewski/Radio Katowice

Za 685 tysięcy dotacji, jaką otrzymał bielski szpital pediatryczny, kupiony zostanie m.in. sterylizator z myjkami, agregat prądotwórczy, defibrylator oraz łóżka na OIOM.

Jak mówi dyrektor szpitala, Ewa Bachta, posiadany przez placówkę sterylizator ma już wiele lat, a nie było za co kupić nowego.


Pieniądze dla bielskich szpitali pediatrycznego i onkologicznego z wspomnianej dotacji przekazała w piątek członek zarządu województwa śląskiego Beata Białowąs. Jak mówiła Radiu Katowice, samorząd województwa pragnie doposażyć szpitale w regionie przed spodziewaną jesienią drugą turą nasilenia pandemii. Do 19 szpitali w województwie trafi z tego tytułu prawie 11 i pół miliona złotych.


Autor: Jarosław Krajewski /pg/