Przyszłość polskiego górnictwa wciąż stoi pod znakiem zapytania

Przyszłość polskiego górnictwa wciąż stoi pod znakiem zapytania. Trójstronne rozmowy, które doprowadzić miały do opracowania planu naprawczego na razie prowadzone są bez większych efektów.

Jak mówił po dzisiejszym spotkaniu w Katowicach przewodniczący śląsko-dąbrowskiej solidarności - Dominik Kolorz - prawdopodobnie nie uda się stworzyć planu do końca września, tak jak pierwotnie ustalono. Realniejszym terminem jest końcówka października. 


Jak mówi wiceminister aktywów państwowych - Artur Soboń - dziś nie poruszano tematu konkretnych spółek węglowych. Rozmowy skupiły się na wypracowaniu rozwiązań systemowych.


Kolejne spotkanie dotyczące przyszłości górnictwa i energetyki odbędzie się 10 września w Warszawie.


Autor: Kamil Jasek /as/