Aktywizacja zawodowa w Częstochowie

Częstochowa chce aktywizować zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Miasto przygotowało dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i organizuje szkolenia oraz staże.

Projekt "Macierzyństwo Cię nie wyklucza" ma zwiększyć szansę powrotu na rynek pracy kobietom po okresie macierzyństwa i opieki nad dzieckiem, podkreśla Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Częstochowie.


Z projektu, którego budżet wynosi 700 tysięcy złotych skorzysta 30 kobiet. Drugi projekt "Menadżer życia" skierowany jest do młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, dodaje Adrian Staroniek.


Projekt „Menadżer życia” zakłada aktywizację 30 osób. Oba projekty realizowane będą do 2015 roku.

Autor: Izabela Czerczer


Podobne artykuły