Narty i łyżwy

W audycji: 

  • Na narty i łyżwy do przedwojennego Lwowa z T. K. Kozłowskim. 
  • Wileńskich twórców piosenek prezentuje prof. St. S. Nicieja. 
  • Poetyckie marzenia red. Hałasia. 
  • Studio Młodych o rocznicy deportacji Polaków z Kresów na Syberię. 
  • Prezydent Bytomia z pomocą organizacjom kresowym.Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.