Na Wileńszczyznę

W audycji: 

  • Na Wileńszczyznę w dzień św. Kazimierza z redaktorem znad Wilii R. Mieczkowskim, prof. St. S. Nicieją i T. K. Kozłowskim. 
  • Pamięć o zagładzie Korościatynia i Huty Pieniackiej w 77. rocznicę ludobójstwa. 
  • Losy zesłańców do Kazachstanu prezentuje Koło Młodych Lwowskiej Fali. Lwowska Fala, audycja, która ocala od zapomnienia kresową tradycję i kulturę, lwowski humor i piosenkę, ale także prawdę o losach Polaków, tragicznie splecionych z wojną i okupacją na Ziemiach Wschodnich Rzeczypospolitej.


 

Lwowska Fala