Rozmowy górnicze zawieszone na prośbę strony rządowej

Do wtorku zostały przerwane negocjacje umowy społecznej pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych dotyczących górnictwa i transformacji województwa śląskiego. Przerwę ogłoszono na prośbę strony rządowej.

Negocjacje trwały 6 godzin, znajdują się już w końcowej fazie. Dokument już niemal w całości jest gotowy i uzgodniony. Jak informowała śląsko-dąbrowska Solidarność, rozbieżności dotyczyły systemu indeksacji wynagrodzeń oraz jednego z elementów notyfikacji umowy. Żadna ze stron natomiast nie komentuje, dlaczego dzisiejsze rozmowy przerwano do wtorku. Jeśli podczas najbliższych rozmów uda się wynegocjować wszystkie punkty umowy to jej tekst zostanie zaprezentowany przedstawicielom poszczególnych central związkowych. Jeśli centrale zaakceptują treść umowy, będzie mogła ona zostać podpisana i przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej. Bez jej zgody, umowa nie będzie mogła wejść w życie.

Umowa społeczna to kluczowy element podpisanego we wrześniu zeszłego roku porozumienia między stroną społeczną i rządową dotyczącego stopniowego wygaszania górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku. 


Autor: Joanna Opas /as/