Eco rejs Akademii Wychowania Fizycznego

fot. AWF Katowice

Gliwice dołączają dziś do projektu naukowo-badawczego – czteromiesięcznego rejsu ECO-mobilną jednostką pływającą z Raciborza, przez Gliwice, Szczecin, wybrzeże i Gdańsk, do mazurskich jezior.

Projekt realizuje Yacht Club Sztag Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Eco - mobilna jednostka naukowo - badawcza to otwarty projekt prowadzony przez Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach z okazji 50-lecia istnienia uczelni. Rejs promuje zdrowy styl życia, zrównoważony rozwój, turystykę ekologiczną, wykorzystanie śródlądowych szlaków wodnych oraz elektromobilność na wodzie – podczas rejsu zostanie użyty napęd elektryczny testowany pod kątem wykorzystania w żegludze śródlądowej i turystyce wodnej. 

Załoga złożona z pracowników i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechniki Częstochowskiej i Uniwersytetu Śląskiego popłynie zmodernizowaną szalupą ratunkową, wcześniej eksploatowaną na zbudowanym w 1981 r. rosyjskim zbiornikowcu Che Guevara. Miasto wesprze projekt kwotą 5 tys. zł, przekaże też materiały promocyjne uczestnikom wyprawy, którzy będą promować nasze miasto na trasie rejsu. 

Jednym z elementów promocji będzie eksponowanie nazwy miasta Gliwice jako ważnego punktu na trasie rejsu, a także logo Gliwic na flagach w czasie organizowanych spotkań. 

– Udział i wsparcie ze strony Gliwic badań, które mają na celu określenie aktualnego stan szlaków, ich infrastruktury technicznej, w tym środowiska naturalnego, to bardzo cenna inicjatywa, która z pewnością wpłynie na poprawę jakości żeglugi turystycznej na szlaku łączącym Śląsk z morzem – mówi dr Grzegorz Mikrut, dziekan Wydziału Zarządzania Spotem i Turystyką AWF Katowice.

Autor: Agnieszka Tatarczyk/pm/


Wiadomości regionalne