Bakterie coli w źródełkach

W dwóch źródłach wody, na terenie Wodzisławia Śląskiego, wystąpiły bakterie coli.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach, odradza picie wody pochodzącej z tych ujęć. Badania czystości wody zlecili wodzisławscy urzędnicy. Bakterie pojawiły się w wodzie przy źródełku na Brackiej i Batalionów Chłopskich. Spożycie wody zanieczyszczonej bakterią coli, może skończyć się zatruciem pokarmowym, ostrzega SANEPID. Woda w dwóch pozostałych wodzisławskich źródełkach, przy Dębowej i Łużyckiej, spełnia wszystkie wymagania i nadaje się do picia.

Autor: Aleksandra Gruszczyńska