Jubileusze u Boromeuszek

Dziś w śladach o dwóch ważnych jubileuszach dla sióstr Boromeuszek. W tym roku mija bowiem 125. rocznica przybycia sióstr do Mikołowa i 120-lecie prowadzonego w tym mieście przez zgromadzenie Szpitala św. Józefa.

Na rozmowę z siostrą Pauliną Łubą przełożoną generalną sióstr Miłosierdzia Bożego św. Karola Boromeusza w Mikołowie i Iwoną łobejko, prezesem szpitala św. Józefa zaprasza ks. Jacek Plech.Magazyn religijny Radia Katowice w każdy poniedziałek 19.15

W programie prezentowane są najnowsze informacje z życia i działalności Kościoła katolickiego (powszechnego i lokalnego) i Kościołów zrzeszonych w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej oraz zapowiedzi najważniejszych wydarzeń religijnych nadchodzącego tygodnia.

Zasadniczą częścią audycji jest Temat wieczoru. W kolejne poniedziałki miesiąca prezentowane są: społeczne nauczanie Kościoła, chrześcijańskie inspiracje we współczesnej kulturze,informacje o życiu i działaniu poszczególnych parafii, zakonów, zgromadzeń ruchów i stowarzyszeń, debaty o ważnych sprawach Kościoła i regionu oraz aktywności ludzi młodych w Kościele.

W ramach audycji pojawiają się również odpowiedzi na pytania nadesłane do Redakcji.

slady@radio.katowice.pl