Park Starokozielski w Gliwicach został wpisany do rejestru zabytków

fot. UM Gliwice

To ważny dla mieszkańców teren w centrum miasta na którym znajduje się m.in. miejsce pamięci poświęcone żołnierzom francuskim, relikt dawnego pomnika z I wojny światowej, cmentarz oraz drewniany kościół z XV wieku.

Teren porastają drzewa których najstarsze okazy mają ponad 140 lat. W decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeczytać można, że stopień zachowania wartości historycznych, artystycznych i naukowych obiektu uzasadnia objęcie go ochroną. 

Autor: Kamil Jasek/pm/